Trainingen op maat

Toma Coaching biedt verschillende soorten trainingen die op maat worden gemaakt. Dit begint met een intake waar een plan van aanpak wordt geschreven. Hierbij bekijken we samen de beginsituatie en de specifieke doelstellingen en/of veranderingen in de situatie na de trainingen. Ook wordt er gesproken over de werkwijze, welke taken bij wie liggen en indien mogelijk een voorstel in de planning. Indien hier behoefte en goede reden voor is kan de leidinggevende betrokken worden bij de voorbereiding en voortgang.

Hierbij kan je denken aan de volgende onderwerpen:

  • Basiscursus coachend begeleiden
  • Omgaan en gesprekken met ouders
  • Omgaan met Gedragsproblemen
  • Time-management in het onderwijs
  • Training Human Dynamics (bv. toegepast op kinderen)

Waarom Trainingen?

Een training is een goede manier om snel kennis en vaardigheden op te doen over een bepaald onderwerp. Het oefenen in een veilige situatie is een van de onderdelen in de trainingen. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van interpersoonlijke en pedagogische competenties.

Prijs:

De kosten van een training zijn € 125,- per uur

Heb je niets meer te leren? Leer dan iets af!

Intervisie

Toma Coaching biedt intervisie aan:

  • groep beginnende professionals
  • groep leerkrachten/docenten
  • groep teamleiders (middenkader)
  • groep directeuren

Bij intervisie is het de bedoeling dat de groep zorgt voor een andere kijk op een bepaald probleem.

Bij de inbreng van een bepaalde casus, zorg ik voor de te gebruiken werkvorm.

Waarom intervisie?

Intervisie zorgt voor een pas op de plaats. Met de groep wordt naar een bepaalde casus gekeken en dit vraagt volledige inzet van alle groepsleden. Door de vertrouwelijke setting leren de groepsleden van hun eigen gedrag en oefenen ze met ander gedrag.

Intervisie met beelden

Als een organisatie bezig is met een ontwikkelingstraject dan is intervisie met beelden een geschikte vorm. Alle teamleden zorgen voor beelden over het gekozen onderwerp en de beelden worden besproken in de groep. Daarbij ligt de focus vooral op wat er goed gaat.

Prijs:

De prijs van intervisie is € 125,- per uur

Voor intervisie worden na intake offertes op maat geschreven.